Skills-Arena
Warsztaty stacjonarne
Warsztaty stacjonarne

Warsztaty stacjonarne

Warsztaty stacjonarne są prowadzone na żywo przez ekspertów z różnych dziedzin. Dostosowane do różnych poziomów doświadczenia, oferują inspirujące zajęcia z konkretnymi umiejętnościami, możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych i podniesienia wartości rynkowej. Warsztaty stacjonarne odbywają się w siedzibach firm lub wyznaczonych lokalizacjach na terenie kraju. Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy pełną analizę potrzeb klienta, dostosowując tematykę i aspekty warsztatów. Zainteresowany? Napisz do nas!

Warsztaty stacjonarne w naszej ofercie

Wszechstronna oferta naszych szkoleń to wszechstronny rozwój i sukces Twoich pracowników.

Wybierz kategorie
Brygadzista Szefem

Brygadzista Szefem

5-7 dni
Dedykowany projekt rozwojowy "Brygadzista Szefem" to warsztaty stacjonarne, po którym uczestnicy będą sprawniej radzili sobie z presją podwładnych, oddzielając rolę "kolegi" i przełożonego" (także uwzględniając kwestię zmiany pokoleniowej na odpowiedzialnych stanowiskach), lepiej zrozumieją swoją rolę „między młotem, a kowadłem” oraz skuteczniej będą budować swoją rolę szefa zespołu według zasady "twardo do zadań, miękko do ludzi". W ramach kursu "Brygadzista Szefem", do szkolenia włączamy przełożonych brygadzistów, aby wszyscy mówili "jednym językiem" i rozumieli wzajemnie swoje działania. Dla Kierowników przewidziane jest szkolenie wprowadzające (1-2 dni) a dla Brygadzistów cykl 2+2 lub z ewentualną certyfikacją + 1. Razem kompleksowy program to ok 5-7 dni - do ustalenia zakres i intensywność działań oraz realia organizacji ciągłości produkcji po stronie Klienta
Negocjacje i finalizacja

Negocjacje i finalizacja

2 dni
Podczas warsztatów "Negocjacje i finalizacja" trener pracuje z grupami maksymalnie 14 osobowymi - co daje większy komfort uczestnikom, jak i utrzymanie warsztatowego charakteru szkolenia. Spotkanie umożliwia rozpoznanie różnic pomiędzy sprzedażą, a negocjacjami oraz zachowania i umiejętności skutecznego negocjowania. Uczestnicy przygotowują się do negocjowania, poznają techniki oraz twarde parametry negocjacyjne.
Wystąpienia publiczne i prezentacje

Wystąpienia publiczne i prezentacje

2 dni
Warsztaty "Wystąpienia publiczne i prezentacje" nauczą, że ważne jest zarówno to, co mówimy, jak i co robimy podczas prezentacji lub wystąpień - wewnętrznych czy na zewnątrz, przed klientami, jak i podczas nieoficjalnych spotkań towarzyskich. Trenerzy pracują na dowolnych tematach. Zajęcia prowadzone są w otwartej i bezpiecznej psychologicznie atmosferze współpracy "trener - uczestnicy". Wychodząc z warsztatów uczestnicy będą mogli powiedzieć "wiem już jak i nawet do sprawdziłem".
Stres - jak sobie z nim radzić?

Stres - jak sobie z nim radzić?

2 dni
Warsztat "Stres - jak sobie z nim radzić" umożliwia dokonanie autodiagnozy własnej odporności psychicznej w czterech wymiarach według Modelu 4C. Uczestnicy poznają w jakich obszarach mogą, bądź powinni rozwijać swoją skuteczność oraz zastosują praktyczne metody i techniki podnoszące własną odporność psychiczną. Trener nauczy wykorzystywania sprawdzonych metod i narzędzi do efektywnego działania w sytuacjach stresogennych, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Uczestnicy poznają też proste sposoby na opanowanie emocji. Efektem szkolenia będzie również Indywidualny Plan Działania do samodzielnego wprowadzenia w długofalowej pracy nad rozwojem odporności psychicznej.
Problem solving

Problem solving

2 dni
Problem Solving do ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania biznesowych problemów w organizacji. Dzięki określonym ramom działania, technikom i narzędziom organizacje skutecznie eliminują problemy. W warsztatach "Problem Solving" na początku definiowany jest problem, zbierane są liczby, dane i fakty na temat istniejącego problemu, a następnie poszukiwane są przyczyny źródłowe, aby do nich zaadresować właściwe rozwiązanie. Warsztaty oparte są o realny problem wskazany przez klienta. Przed spotkaniem trenera z uczestnikami, następuje zebranie danych na temat problemu, który ma być rozwiązywany podczas warsztatów.
Motywacja i motywowanie

Motywacja i motywowanie

2-3 dni
Dzięki warsztatom "Motywacja i motywowanie" poznamy kluczowe potrzeby pracowników, aby łatwiej stwarzać im warunki do ich zaspokajania oraz kluczowe mechanizmy komunikacji budującej współpracę. Poruszone zostaną problemy, pojawiające się w przypadku zaobserwowania spadku motywacji u podwładnego. Podczas zajęć prowadzone są treningi w grupie, jak i dyskusje na forum, w celu zebrania listy dobrych praktyk.
Lean Management

Lean Management

2-3 dni
Celem warsztatów "Lean Management" jest zaprezentowanie podstawowych zasad danej tematyki. Prócz wiedzy teoretycznej przeprowadzana jest gra wśród uczestników, która zawiera kilka rund. Podczas gry, uczestnicy organizują przepływ procesu w najbardziej efektywny i skuteczny sposób. Z kolei pomiędzy rundami uczestnicy w oparciu o doświadczenia wdrażają usprawnienia i rozwiązują problemy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
Konflikty - dobre czy złe?

Konflikty - dobre czy złe?

2 dni
"Konflikty zaczynają się szybciej niż myślisz!" - poznaj mechanizm projekcji i budowania negatywnego nastawienia. Podczas warsztatów poznamy narzędzia minimalizowania projekcji, odbędziemy ćwiczenia praktyczne. Dowiemy się również, jak działa komunikat "Ja", a komunikat "Ty" w praktyce. Budujemy przestrzeń do podejmowania działań w sytuacji konfliktowej, jak również przeprowadzimy doświadczenie grupowe w sytuacji konfliktowej, dzięki czemu wyciągniemy wnioski i zrobimy feedback z przeprowadzonych działań.
Jak nie tracić czasu wg Kaizen?

Jak nie tracić czasu wg Kaizen?

1-2 dni
Uczestnicy warsztatu "Jak nie tracić czasu wg Kaizen?" poznają zagadnienia LEAN, rodzaje marnotrastw i metody poszukiwania zmian, które dają najwięcej efektów. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować marnotrastwa w swojej pracy i życiu prywatnym oraz znaleźć usprawnienia. Podczas warsztatów poruszone zostaną tematy: ile kosztuje nas stracony czas oraz na co najczęściej go tracimy, co to jest proces oraz poznamy najczęściej spotykane marnotrastwa w firmie. Razem z trenerem wyznaczymy priorytety oraz poszukamy optymalizację, która da najwięcej efektów.
Dosprzedaż i negocjacje nastawione na współpracę

Dosprzedaż i negocjacje nastawione na współpracę

2 dni
Podczas szkolenia "Dosprzedaż i negocjacje nastawione na współpracę" dowiemy się, kiedy warto proponować klientowi "coś więcej", jak również przejdziemy wspólnie proces od proponowania do poznania. Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o symulację rozmów z klientem oraz o realne sytuacje uczestników. Przeprowadzone zostaną rozmowy telefoniczne lub online, na podstawie których, trener wraz z grupą będzie budował narzędzia/algorytmy, które pozwolą w przyszłości prowadzić tego typu rozmowy w sposób najbardziej optymalny.
Metody i narzędzia adaptacji pracowników

Metody i narzędzia adaptacji pracowników

1-2 dni
Warsztat "Metody i narzędzia adaptacji pracowników" umożliwia zidentyfikowanie, przez uczestników szkolenia, osobistych i organizacyjnych barier właściwego przeprowadzenia procesów adaptacji pracowniczej. Poznasz rolę, zadania i możliwości menedżera w zakresie adaptacji pracowników. Spotkanie z trenerem umożliwi rozwój umiejętności doboru i wykorzystania właściwych metod i narzędzi adaptacji dostosowanych do potrzeb różnych grup pracowników (nowych pracowników, powracających do pracy po dłuższej nieobecności, w okresie zmian organizacyjnych, czy pracowników odchodzących z firmy).
Lider w IT

Lider w IT

4 dni
Autorski, stacjonarny kurs "Lider w IT" rekomendujemy osobom, które chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacji. W ramach kursu "Lider w IT", proponujemy skuteczny program z najważniejszymi podstawami wiedzy psychologicznej oraz solidne przećwiczenie kluczowych umiejętności z komunikacji i rozwiązywania sytuacji trudnych w realiach IT. Jak zarządzać zespołem developerów i frontendowców, jak komunikować oczekiwania i je egzekwować, jak rozmawiać o celach zogdnie z regułą "twardo dla zadań i miękko do ludzi" - wszystko w celu budowania pozycji lidera w zespole z jednoczesnym rozwojem umiejętności komunikacji społecznej.
Excel - od poziomu podstawowego po zaawansowany

Excel - od poziomu podstawowego po zaawansowany

2 dni
Kurs excel realizowany jest w wersji stacjonarnej lub online pod kątem wybranych dla grupy uczestników zagadnień tak, aby zminimalizować efekt różnorodności grupy. W zależności od stopnia zaawansowania uczestnicy wraz z trenerem będą rozwiązywać zadania, tworzyc tabele i wykresy, udoskonalać umiejętności z analizy biznesowej, statystycznej, finansowej.
Komunikacja i Współpraca

Komunikacja i Współpraca

2 dni
Podczas szkolenia "Komunikacja i Współpraca" bazujemy na realnych sytuacjach wynikających z doświadczenia uczestników. Wierzymy, że wtedy jest większa energia i skłonność do rozwoju i zmiany. W pierwszej kolejności "zbieramy" trudne sytuacje, następnie analizujemy zachowania i najczęstsze problemy a na końcu szukamy rozwiązań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczestników. Czasem żartujemy, prowokujemy, ale w bezpieczny psychologicznie sposób. Nie pouczamy uczestników, nie mówimy, co mają lub powinni zrobić. Pokazujemy i tłumaczymy z perspektywy wiedzy, opłacalność lub ryzykowność danego zachowania czy narzędzia.
Zwinne zarządzanie na odległość

Zwinne zarządzanie na odległość

2-3 dni
Szkolenie ze zwinnego zarządzania pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zastosowaniem zwinnych metodologii w zarządzaniu projektami i zespołami. Podczas szkolenia uczestnicy poznają filozofię Agile, takie jak Scrum czy Kanban. Stosowane są również interaktywne ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje grupowe oraz praktyczne zastosowanie Agile w symulacjach projektowych. Zgodnie z filozofią Agile zwinne zarządzanie zachęca do samoorganizacji i tworzenia wielofukncyjnych zespołów. Uczestnicy, pod okiem trenera, będą współpracować ze sobą , dzieląc się swoją wiedzą by finalnie wspólnie podejmować decyzje.
Akademia Prezentacji. Sztuka Swobodnego Przemawiania (moduł 1)

Akademia Prezentacji. Sztuka Swobodnego Przemawiania (moduł 1)

8 godzin + 4 godziny (II etap)
W pierwszej części programu zdradzamy tajniki efektywności komunikowania poprzez świadome wykorzystanie siły wpływu języka ciała. W programie  uczymy m.in. - jak spójnie przemawiać słowem i gestem, aby mieć pozytywny wpływ na odbiorców - jak wykorzystywać gestykulację obrazową do unaocznienia odbiorcom przekazu - jak przy pomocy gestów pokazywać idee, koncepty czy emocje, o których mówimy - jak nawiązać i utrzymać dobry kontakt wzrokowy z publicznością/klientem - jak poruszać się przed publicznością / klientem - jak wyeliminować yyyy, eeee  - jak radzić sobie z tremą - jak radzić sobie z pytaniami, kiedy i jak zadawać pytania - jak zaangażować słuchaczy/rozmówców w trakcie prezentowania - jak rozwijać w sobie swobodę, autentyzm i pewność przemawiania/rozmowy Podczas drugiej części programu zajęcia z Emisji Głosu - uczymy m.in. : - jak wzmocnić przekaz  swoim naturalnym głosem - jak bez forsowania głosu mówić donośnie i wyraźnie - jak modulować siłą głosu, aby przekazywana treść była wyraźnie słyszalna
Akademia Prezentacji. Sztuka Efektywnego Prezentowania (moduł 2)

Akademia Prezentacji. Sztuka Efektywnego Prezentowania (moduł 2)

8 godzin
W programie warsztatów m.in.: - jak z chaosu dobrych idei wydobyć przekaz i wyrazić go w spójnej prezentacji - jak dopełnić werbalny przekaz ilustrującą go prezentacją - metoda sprawnego przygotowywania prezentacji - jak zilustrować narrację wykorzystując przykłady, historie, ilustracje, rekwizyty  - kiedy mówca/rozmówca powinien posługiwać się prezentacją, a kiedy jej unikać - jak powinien wyglądać scenariusz prezentacji biznesowej, która przybliża ofertę  - podstawy języka wizualnego - kiedy i jak stosować prezentacje w Power Point - jak prawidłowo korzystać z Power Point ‘a, aby nie obciążać przeładowanym tekstem - jak przemawiać i prezentować Proponowane metody i techniki oparte są na najnowszych trendach z zakresu prezentacji wizualnej. - posiądą praktyczne narzędzia do prowadzenia efektywnych spotkań
Akademia Prezentacji. Sztuka Moderowania Spotkań (moduł 3)

Akademia Prezentacji. Sztuka Moderowania Spotkań (moduł 3)

8 godzin
Moderacja spotkań nie jest łatwą sztuką, niejednokrotnie prowadzący chcieliby wiedzieć: - jak przygotować spotkanie…, z którego COŚ wyniknie - jak rozpocząć i prowadzić dyskusję…, która nie jest grą w wolne skojarzenia - jak zadawać pytania…, które zachęcają do wypowiadania się na temat - jak aktywizować uczestników… szczególnie tych biernych - jak wyprowadzać konkluzje… które mają znaczenie dla uczestników Program warsztatowy „Sztuka Moderacji Spotkań” dostarcza przydatne narzędzia oraz rozwija umiejętności prowadzenia zróżnicowanych tematycznie spotkań. Dzięki warsztatom uczestnicy: - będą mogli nabyć umiejętność moderowania konstruktywnej dyskusji w grupie  - będą inspirowani do kreowania swojego indywidulanego stylu moderacji - posiądą praktyczne narzędzia do prowadzenia efektywnych spotkań