Skills-ArenaTrenerzy
Waldemar Szymecki

Trener Waldemar Szymecki

Waldemar Szymecki
Waldemar Szymecki
Waldemar Szymecki

Trener Skills-Arena, Trener, Negocjator, Interim Manager

Zawodowo handlowiec i menedżer z 20 letnim doświadczeniem w korporacyjnych standardach pracy. Jako certyfikowany trener biznesu od 12 lat realizuje projekty szkoleniowo-doradcze, wykorzystując autorskie metody i narzędzia rozwoju umiejętności zarządczych i handlowych. Jako aktywny negocjator oraz interim menedżer, wspiera przedsiębiorców w procesach negocjacyjnych zarówno w działach sprzedaży jak i zakupów.

Pracuje głównie z menedżerami zespołów handlowych oraz sprzedawcami. Podczas prowadzonych warsztatów najważniejsze jest dla niego, aby uczestnicy poprzez realizację angażujących ćwiczeń mogli jak najlepiej przełożyć nabyte umiejętności na efekty biznesowe. Pracuje jako trener z grupami szkoleniowymi oraz jako coach w formule 1x1.

Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich, które rozwijają umiejętności zarządzania sytuacyjnego, delegowania zadań oraz efektywnego wykorzystania informacji zwrotnej w relacji z pracownikami. Podczas warsztatów jako motto efektywnego menedżera rekomenduje podejście: “Miękko do ludzi i twardo do wyniku”, a także “Coaching on the job” jako metodę aktywnego rozwijania umiejętności handlowców w ich środowisku pracy.

Zakres szkoleniowy

Rozwijanie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych w relacji B2C i B2B; Kształtowanie proaktywnej postawy wśród handlowców (która przekłada się na indywidulane podejście do Klienta oraz długofalową współpracę); Negocjacje i finalizacja; Efektywna komunikacja i współpraca w zespole (zaufanie jako fundamentalna zasada efektywnej współpracy zespołu, postawa pracownika w sytuacji konfliktu, zaangażowanie, odpowiedzialność, nastawienie na cele).

Współpracował z

valeantbausch_healthfordgeagrill_impexhasco_lekingramiwoniczankalink4skoda