Skills-ArenaTrenerzy
Rafał Włosiński

Trener Rafał Włosiński

Rafał Włosiński
Rafał Włosiński
Rafał Włosiński

Trener Biznesu

Zawodowo trener biznesu, konsultant HR i typolog osobowości. Jego dorobek zawodowy to 20-letnie doświadczenie w korporacjach, w zarządzaniu ludźmi, procesami i projektami. Duże znaczenie przykłada do wartości w biznesie oraz zaangażowania współpracowników. Wspiera uczestników w rozwoju również kompetencji sprzedażowych. Doradza organizacjom i konsultuje zmiany strukturalne oraz kulturowe w organizacjach w zakresie HR. Wspiera indywidualny rozwój poprzez doradztwo dotyczące typologii osobowości.

Jego domeną jest rozwój postaw i „miękkich” umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania, a także sprzedaży. Ważne dla Rafała jest, aby uczyć podejścia z ludzką twarzą, które uruchamia i angażuje, a nie „łamie”. Posiada wieloletnie doświadczenie zarządzania rozwojem współpracowników, a także pracy szkoleniowej ze specjalistami, kadrą operacyjną, a także managementem.

Specjalizuje się w programach rozwoju kompetencji managerów, przywództwa, komunikacji, budowania zespołów i współpracy, motywacji, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów, itp. ; rozwoju umiejętności sprzedażowych, negocjacyjnych i zarządzania zespołami sprzedażowymi oraz doradztwie organizacyjnym i procesami zarządzania HR.

Zakres szkoleniowy

Współpraca Zespołowa (wzmocnienie efektu synergii, likwidowanie „silosów”, barier i dysfunkcji współpracy zespołowej, wsparcie efektywnej komunikacji); Rozwój umiejętności sprzedażowych; Negocjacje i zarządzanie zespołami sprzedażowymi; Doradztwo organizacyjne; Procesy zarządzania HR (od systemu kompetencji i wartości, przez rekrutację, rozwój, zarządzanie przez cele, ocenę, aż po zarządzanie talentami); Brygadzista Szefem (skuteczna komunikacja lidera).

Współpracował z

marsmodivoorangeperfetti-van-melleplaypolskie-koleje-liniowesniezkatchibotermoplasttruvantveluxwrigleyarlabahlsenblack-red-whitecersaniteko-oknaferrerogrant-thorntonkruszwicalafarge