Skills-ArenaTrenerzy
Natalia Jażdżewska

Trener Natalia Jażdżewska

Natalia Jażdżewska
Natalia Jażdżewska
Natalia Jażdżewska

Trener Skills-Arena, Lean Practitioner & Mentor

Zawodowo manager, mentor, tutor Lean Management. Natalia posiada doświadczenie w transformacji lean zarówno w produkcji, jak i usługach. Na swoim koncie ma liczne certyfikacje w Lean Management. W celu propagowania wiedzy w tej dziedzinie, założyła studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej LEAN SIX SIGMA EKSPERT. Powołała też do życia wraz z przyjaciółmi Fundację LEAN EDUCATION, która rozwija umiejętności lean thinking wśród młodzieży 13-19 lat a także nauczycieli. Rozwija też swoją firmę SZKOŁĘ DOSKONALENIA - PATH, której głównym celem jest edukacja z Lean Management poprzez mentoring.

Pracuje głównie z kierownikami średniego i wysokiego szczebla, angażując ich w realizowanie agendy transformacji LEAN ich organizacji. Prowadząc warsztaty, stawia na praktyczne ćwiczenia, wykorzystując do tego grywalizację, symulację, studium przypadku. Najwięcej satysfakcji sprawia jej indywidualna współpraca z osobami, które chcą rozwijać kompetencje w Lean Management.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów, budowania i realizowania strategii ciągłego doskonalenia, mapowania procesów oraz budowania systemów rozwoju kompetencji.

Zakres szkoleniowy

Problem solving (role i funkcje w rozwiązywaniu problemów, narzędzia i symulacje problem solving, optymalne rozwiązania, działania zaradcze); Lean management (marnotrawstwa, Gemba Walk, cykl ciągłego doskonalenia PDCA).

Współpracował z

crusardr-maxgeneral-electrichilton-food-groupikeamondelez-internationalwezi-teccedo

Sprawdź warsztaty, które prowadzę