Blog umiejętności

Wiele ciekawych artykułów na temat doskonalenia umiejetności.
Wybierz to co Cię interesuje

lub
Wszystkie

Najnowsze treści

Dziś zadaniem wielu menedżerów, szczególnie w obszarach sprzedaży, jest praca związana z coachingiem, często praca "w terenie", potocznie nazywana "training on the job".

Czytaj dalej
akademia trenera
skills-arena

W ostatnich latach wzrasta wartość programów ONboardingowych wprowadzanych w organizacjach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ blisko ¼ nowozatrudnionych pracowników odchodzi z firmy w okresie adaptacji.

Czytaj dalej
adaptacja pracowników
programy boardingowe
onboarding
preboarding
reboarding
offboarding
rekrutacja
derekrutacja

Programem adaptacji powinni być objęci nie tylko pracownicy przychodzący do pracy lub podlegający zmianom ale również pracownicy odchodzący z organizacji bez względu na przyczynę czy inicjatora rozstania się.

Czytaj dalej
adaptacja pracowników
rekrutacja
derekrutacja
offboarding

Korzyści jakie płyną z wprowadzenia programu PREboardingowego do organizacji jest wiele. Równie ważnym aspektem w programach boardingowych jest wsparcie w zakresie adaptacji aktualnych członków załogi.

Czytaj dalej
adaptacja pracowników
programy boardingowe
onboarding
preboarding
reboarding
offboarding
rekrutacja
derekrutacja

Na spadek wskaźników efektywności, skuteczności i jakości najlepszą metodą będzie wprowadzenie Lean Management.

Czytaj dalej
zarządzanie biznesem
manager

Pojęcie motywacji nie jest ci zapewne obce. Spotykasz się z nim na co dzień, gdy mówisz o chęci do działania, o pewnej sile napędowej.

Czytaj dalej
motywacja
praca